ESPANOL | FRANCAIS | ENGLISH

PREUS NEGOCIS


Gràcies als nostres punts d'accés Wifi de llarg abast, no existiran zones sense cobertura en el negoci.

L'establiment decidirà si l'ús d'Internet per part dels seus clients és de pagament o gratuït, o bé, tenir els dos sistemes en funció del client, a més a més, tot el recaptat serà per al seu negoci. S'establiran claus per usuari, de manera que tots els dispositius que tingui un client es podran connectar amb la mateixa clau o bé diferents claus per als usuaris que estiguin en cafeteries o el restaurants.

Aquestes claus poden ser per hores, dies, setmanes, mesos, etc. Fent que l'ús d'Internet per part dels clients sigui molt més senzill al no haver de renovar les claus cada cert temps, si no que disposaran de la mateixa clau mentre es trobin en el seu establiment.

A més a més, gràcies al nostre sistema de claus que WifiRent posa a la seva disposició, el seu negoci complirà la Directiva EU 2006/24/EC, Directiva que actualment no està funcionant en la majoria de negocis i que obliga a tot establiment a guardar un registre sobre el ús de la seva xarxa, de manera, que si un client comet algun tipus de delicte informàtic, no sigui l'establiment qui pagui per aquesta infracció, si no el client que ho cometi, ja que cada clau està assignat a un usuari en particular.

Així mateix, hi ha la possibilitat d'establir una clau única per a tots els clients.

WifiRent posa a la seva disposició la possibilitat de tenir un o diversos business corner (ordinador/s de pagament al servei dels clients) en el seu establiment. Aquest business corner es pot instal·lar juntament amb el sistema WifiRent o de forma independent. Novament tots els beneficis recaptats seran per a l'establiment. Demaneu per a aquest servei.

ASSISTÈNCIA GRATUÏTA mentre utilitzin el nostre sistema i revisió del sistema Wifi anual gratis.

Preus per a hotels:
- 18 primers mesos: 2 - 3€ habitació / mes.
- A partir del mes 19: 1 - 2€ habitació / mes.

Preus per altres negocis: en funció de l'amplitud de l'establiment i la seva complexitat.